KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİNDE Z- SKOR YÖNTEMİNİN ROLÜ

Nadir Nadirli
1.908 643

Abstract


Araştırma, Z-skor yönteminin finans sistemine uygulamasının teorik ve pratik açıdan tartışmayı amaçlamaktadır. Açıktır ki, bankadan borç almış herhangi bir işletmenin finansal durumu ne kadar iyi olursa, bir o kadar da kredi riskleri azalmış olur. Bu açıdan borç almak isteyen herhangi bir işletmenin durumunun tahmini, günümüzde bankalar için çok önemli bir meseleye dönüşmüştür. Bu bakımdan iktisat literatüründe farklı yaklaşımlar mevcuttur. Makalede bu yaklaşımlardan en geniş kullanılan Altman metodolojisi ve ilgili görüşler açıklanmaktadır.

Keywords


Kredi Riski, Z- skor Metodu, Kappa Testi

Full Text:

PDF (Türkçe)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.