TÜRKİYE'DEKİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN İNCELENMESİ:GÜBRETAŞ ÖRNEĞİ

Mücahit Burak Ünlüönen, Cemil Senel
1.238 226

Abstract


Bu çalışmada yurtdışına doğrudan yabancı yatırım yapan Türk şirketlerinden Gübretaş’ın yaptığı yatırımın OLI Paradigması, yerleşim yerine özgü koşullar ve yatırım amaçlarına göre incelenmiştir. Bu başlıklar altında oluşturulan kavramsal çerçeve kapsamında, liderlik ettiği konsorsiyumla satın alınan Razi Petrochemical Şirketi değerlendirilmiştir. Çalışma bulguları değerlendirildiğinde, Gübretaş Şirketi yaptığı yatırımla bir çokuluslu şirket haline gelmiş ve başarılı bir yatırım olduğu sonuca varılmış ve elde edilen diğer bulgular tartışılmıştır.


Keywords


OLI Paradigması, Çokuluslu şirketler, Doğrudan Yabancı yatırımlar, Gübretaş

Full Text:

PDF (Türkçe)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.