RISK MANAGEMENT AND MODEL USED IN BANKING SYSTEM

Sabir Guluzade
1.365 233

Abstract


It is important to large banking. Managing risks so banking is based on the principles. Benches when working to maximize profits the risks they encounter must also be careful not to exit controls. The definition of the risks confronted in this sector must be measured and managed effectively. The article emphasizes that particular case they choose and apply appropriate risk management techniques by banks in the Turkish banking system. Therefore the financial risk against the risk of article against the bank : credit risk, market risk, liquidity risk and risk management processes assigned place. 

Keywords


risk management , value at risk (VAR) and risk process

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


BABUŞÇU, Şenol, Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, Ankara: Akademi Consulting & Training. 2005, s 5.

BDDK, Bankaların iç denetimi ve risk yönetim sistemleri hakkında yönetmelik, 24312 Sayılı Resmi Gazete, 2001

BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, www bddk.org.tr

BDDK Yönetmelik; Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete

BOLAK, Mehmet. Risk ve Yönetimi, İstnabul: Birsen Yayınevi, 2004, s 3.

BOLGÜN. E. ve AKÇAY, B. M. (2009). Risk yönetimi (3. Baskı). İstanbul: Skala Yayıncılık, 619-620.

BOYACIOĞLU ACAR Melek, Bankacılık Teori, Uygulama ve Yönetmen, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık 5. Basım, Ağustos. 2013: 573-574

CANDAN Hasan ve ÖZÜN, Alper Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II. İstanbul Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 2014, s 1.

MILLER, Kent D.A Framework for Integrated Risk Management in International Business, Journal Of International Business Studies, Vol.23, No.1, 1992, ss 312.

SAUNDERS, Anthony ve Marcia Millon CORNETT. Financial Markets and İnstitutions. A ModernPrespective, New York: Mc Graw Hill, 2001, ss 315

YARIZ, A. Bankacılıkta risk yönetimi: Risk matrisi uygulaması. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, 2011, ss 89.

YEŞİLYAPRAK Mehmet, Katılım Bankalarında Kredi Derecelendirmesi ve Etkin Subjektif Kriterlerin Anket Yöntemi İle Ölçümü, İstanbul: Beta Yayınevi, 2012, s 58.

TAKAN Mehmet, “Yönetim Literatüründe ve Uygulamalarında Son Yıllarda Ortaya Çıkan Yeni Kavram, Teknikler ve Bankalarda Uygulanması.” Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi. Sayı 28-29. (Eylül – Aralık 1999)

ÖNER KAYA Emine, Bekir Kaya Kurumsal Risk Yönetimi( Bölüm 4) Bütünleşik Yaklaşımla KOBİ’lerde Risk Temelli İç Kontrol, Gazi Kitapevi, Ankara,2015 s,55

MANDACI, E, P. Türk bankacılık sektörünün taşıdığı riskler ve finansal krizi aşamada kullanılan risk ölçüm teknikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 2003, 67.

SAKA, T. “Operasyonel Risk Ölçüm Tekniklerine Genel Bir Bakış”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı 25, 2002, s 4.

KÖYLÜOĞLU, H.U., 2001, Risk Yönetimi! Zaman Geçirmeden Neden? Nasıl?, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 17(3), s.80-84.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.