Journal of Banking and Financial Research

28.838 4.696

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD)

Journal Of Banking and Financial Research (JOBAF)

Online ISSN: 2148-4090

Announcements

 

FOCUS and INDEXING

 

FOCUS and INDEXING

 "Gazi University Journal of Banking and Financial Research (JOBAF)” is a peer reviewed international journal and Indexed by

Assos Index

 
Posted: 2014-04-02 More...
 
More Announcements...

Vol 3, No 2 (2016)

Table of Contents

PARA POLİTİKALARININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ DOĞRUDAN VE DOLAYLI ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF (Türkçe)
Ceyhun Can Özcan, Selim Kayhan, Tayfur Bayat
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF (Türkçe)
Burcu Nazlıoğlu, Yıldız Özerhan


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2148-4090